wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

WRM bijscholingscursussen

De bijscholing voor rijinstructeurs is het directe gevolg van het inwerkingtreden van de nieuwe WRM op 1 juni 2009. Hierin is vastgelegd dat u voor het verloop van uw bevoegdheidspas bij IBKI moet aantonen dat u theoretische bijscholing heeft gevolgd en u rijlessen kunt geven die voldoen aan de didactische voorwaarden, vastgelegd door IBKI in de 'WRM scorevoorschriften praktijkles'.

U kunt voor uw volledige bijscholing uiteraard terecht bij al onze leden .


Welke bijscholing moet u vóór de verloopdatum van uw bevoegdheidspas gevolgd/voldoende afgelegd hebben?

jaar

theorie

praktijk

Na 01-06-2015

6 dagdelen (3 dagen)

2 maal

(de 2e begeleiding moet voldoende zijn)


Theorie bijscholing

Het LBVI heeft diverse cursussen ontwikkeld die voldoen aan de eisen die IBKI stelt aan de verplichte bijscholing. Een bijscholingscursus kan bestaan uit 2 of 4 dagdelen. Eén dagdeel bestaat uit 3 klokuren met een pauze van een 1/2 uur. Dit kan zowel overdag als 's avonds.

Wilt u meer informatie over de inhoud, tijd en plaats waar een cursus gegeven wordt? Klik dan op één van onze leden op de pagina 'LBVI LEDEN'!


Praktijkbegeleiding

Een praktijkles, onder toezicht van een examinator van IBKI, kan gegeven worden aan een eigen leerling of aan iemand met een rijbewijs die als leerling fungeert. De voorkeur gaat uit dat u de rijles geeft aan een CBR-leerling. Zo komen uw competenties het beste tot uiting.

De praktijkbegeleiding kan plaatsvinden op één van de examenlocaties van IBKI of op een neutrale plaats in uw bekende lesomgeving. Maak ruim voor het verlopen van uw bevoegdheidspas een afspraak met IBKI. De doorlooptijd is momenteel 8 weken. Bovendien kunt u pas de tweede begeleiding boeken als de eerste gedaan en door IBKI verwerkt is.

Houd u rekening met het feit dat het drie weken kan duren voordat u uw nieuwe pas in bezit heeft. Ook al heeft u aan uw bijscholingsverplichting voldaan, u mag alleen lesgeven als u een geldige bevoegdheidspas én een geldig rijbewijs kunt tonen.

Voor individuele begeleiding bij het geven van een praktijkles kunt u contact opnemen met één van onze leden!