Opleidingen tot rijinstructeur in heel Nederland

Contact

Elke rijinstructeur begint zijn of haar opleiding met een basisopleiding voor de personenauto, maar u kunt ook aanvullende opleidingen volgen bij leden van de LBVI. Instructeurs die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, zijn voor opleidingen in de categorie A, B, C, D en E bij ons aan het juiste adres.

Rijinstructeur personenauto (B)

De opleiding tot rijinstructeur personenauto (B-opleiding) vormt de basisopleiding voor iedere rijinstructeur. De B-opleiding is verdeeld in drie fasen. Hierin komen onder meer een stageperiode en uiteraard het geven van een autorijles aan bod. Exameninstituut IBKI neemt de examens af. De examenlocaties van het IBKI zijn Best, Dordrecht, Nieuwegein, Zaandam en Zwolle. Voor uitgebreide informatie over de inhoud, tijd en duur van de opleidingen in uw regio, kunt u terecht op de sites van de betreffende verkeersopleidingsinstituten. Deze vindt u hier.

Aanvullende opleidingen

Rijinstructeur motorfiets (A)

De opleiding tot motorinstructeur is eveneens verdeeld in drie fasen, maar voor fase 2 wordt vrijstelling gegeven. Tijdens fase 1 leert u de theorie van de rijtaak, verkeersbeheersing en voertuigbeheersing. Aan het einde van fase 1 volgen drie examens: een theorie-examen van 25 vragen, een rijproef en een examen voor de bijzondere verrichtingen. Tijdens de praktijklessen en -examens maakt u gebruik van uw eigen motor. In fase 3 doorloopt u een praktijkstage en leert u alle praktijklessen te geven.


Bekijk de opleidingen in uw provincie

Rijinstructeur vrachtauto (C)

In fase 1 van de opleiding tot rijinstructeur voor vrachtauto's leert u alles over een competente verkeersdeelname. Daarnaast leert u de theorie van de rijtaak en voertuigbeheersing. Wie geslaagd is voor deze fase kan beginnen aan fase 3. Voor fase 2 wordt vrijstelling gegeven. Tijdens fase 3 leert u praktijklessen te geven en gaat u op stage. De opleiding wordt afgerond met een staatsexamen, afgenomen door INNOVAM.

Om aan de opleiding tot rijinstructeur voor vrachtauto's te kunnen deelnemen dient u in het bezit te zijn van een geldige bevoegdheidspas voor rijinstructeurs.

Rijinstructeur autobus (D)

Net als bij de opleiding tot rijinstructeur voor vrachtauto's leert u in de eerste fase van de opleiding alles over een competente verkeersdeelname. U krijgt theorie van de rijtaak en voertuigbeheersing. In de laatste fase leert u praktijklessen te geven en gaat u op stage. De opleiding wordt afgerond met een staatsexamen, afgenomen door INNOVAM.

Om aan de opleiding tot rijinstructeur voor autobussen te kunnen deelnemen dient u in het bezit te zijn van een geldige bevoegdheidspas voor rijinstructeurs.

Ontdek de opleidingen bij u in de buurt

Rijinstructeur aanhangwagen (E)

Om mee te mogen doen aan het examen tot rijinstructeur voor de aanhangwagen (E achter B) moet u aan twee eisen voldoen: u dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs BE en een geldig WRM-certificaat B. Het rijinstructeursexamen voor de aanhangwagen bestaat uit twee examens van fase 1 (competente verkeersdeelname), een theorietoets en een praktijkrit. Bij het examen voor certificaat E is er geen examen fase 2 of 3. Er is bij deze opleiding dus geen sprake van een verplichte stage.

Uitbreiding van opleidingen

Het is ook mogelijk om uw opleidingen verder uit te breiden met de Rijopleiding in stappen (RIS-opleiding), de opleiding tot trainer HNR (het nieuwe rijden) of de opleiding tot taxi-instructeur.

Bekijk de opleidingen in uw regio

Bijscholing

Voor uw bijscholingscursussen kunt u terecht bij al onze leden. Dit geldt zowel voor bijscholing in de theorie als de praktijk.

De verplichte bijscholing (WRM-bijscholing) voor rijinstructeurs is het directe gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe WRM op 1 juni 2009. Hierin is vastgelegd dat u voor het verloop van uw bevoegdheidspas bij het IBKI moet kunnen aantonen dat u theoretische bijscholing heeft gevolgd en dat u rijlessen kunt geven die voldoen aan de didactische voorwaarden, vastgelegd door het IBKI in de 'WRM-scorevoorschriften praktijkles'.

Welke bijscholing moet u vóór de verloopdatum van uw bevoegdheidspas gevolgd/voldoende afgelegd hebben?


Theorie bijscholing

Een bijscholingscursus kan bestaan uit twee of vier dagdelen. Eén dagdeel bestaat uit drie klokuren met een pauze van een halfuur.

Houd rekening met het feit dat het drie weken kan duren voordat u uw nieuwe pas in bezit heeft. U mag alleen lesgeven als u een geldige bevoegdheidspas én een geldig rijbewijs kunt tonen.Praktijkbegeleiding

Een praktijkles, onder toezicht van een examinator van het IBKI, kan gegeven worden aan een eigen leerling of aan iemand met een rijbewijs die als leerling fungeert. De voorkeur gaat uit naar een CBR-leerling. Zo komen uw competenties het beste tot uiting.

De praktijkbegeleiding kan plaatsvinden op een van de examenlocaties van het IBKI of op een neutrale plaats in uw bekende lesomgeving.

Maak ruim voor het verlopen van uw bevoegdheidspas een afspraak met het IBKI. De doorlooptijd is momenteel 8 weken. Bovendien kunt u pas de tweede begeleiding boeken als de eerste door het IBKI verwerkt is.

LBVI heeft diverse cursussen ontwikkeld die voldoen aan de eisen van het IBKI. Wilt u meer informatie over de inhoud, de tijd en de plaats waar een cursus gegeven wordt? Bekijk hier de informatie van de school in uw regio.